Allah insanı kendi suretinde mi yaratmıştır?

Kullanıcı avatarı
SuâL
Hükümdar
Hükümdar
Mesajlar: 2168
Kayıt: 20 Kas 2011, 14:08

Allah insanı kendi suretinde mi yaratmıştır?

Mesajgönderen SuâL » 10 Şub 2013, 20:14

Görevli Mesajı:
Allah insanı kendi suretinde mi yarattı?

Tevrat a göre : Evet.
İncil e göre : Evet.
Kütübü Sitteye göre: Evet.
Kur'an-ı Kerime göre:HAYIR..
-------------------------------------------
Allah’ın, İnsanı Kendi Suretinde Yaratması:

Tevrat;

Tekvin 1:
26 Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.”

27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.
(Ayrıca bkz. Tekvin 5:1)

İncil;

1. Korintliler 11:
7. (…) Çünkü erkek Tanrı’nın benzeyişinde olup Tanrı’nın yüceliğini yansıtır. Kadın ise erkeğin yüceliğini yansıtır.

Kütübi Sitte

3457 - Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: “Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın.”

Müslim’in rivayetinde şu ziyade var: “…zira Allah Adem’i kendi suretinde yaratmıştır.”
Buhari, Itk 20; Müslim, Birr, 112, (2612).

Sahih-i Müslim / 45- İyilik, Sile ve Âdâb Bahsi / 32- “Yüze Vurmanın Yasak Edilmesi” Babı
115- (…) Bize Nasr b. Ali El-Cehdamî rivayet etti. (Dedi ki): Bana babam rivayet etti. (Dedi ki): Bize Müsennâ rivayet etti. H. Band Muhammed b. Hatim de rivayet etti. (Dedi ki): Bize Abdurrahman b. Mehdi, Müsennâ b. Saîd’den, o da Katâde’den, o da Ebû Eyyûb’dan, o da Ebû Hureyre’den naklen rivayet etti. Ebû Hureyre, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu demiş. İbnu Hâtim’in hâdisinde ise Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den naklen ibaresi vardır:
“Biriniz kardeşiyle kavga ederse yüzden kaçınsın! Çünkü Allah Âdem’i kendi suretinde yaratmıştır.” buyurmuşlar.

Sahih-i Müslim / Cennet / 11- “Cennete, Kalpleri Kuş Kalbi Gibi Olan Bir Takım Kavimler Girecektir” Hadisi Babı
28- (2841) Bize Muhammed b. Râfi’ rivayet etti. (Dedi ki): Bize Abdürrezzak rivayet etti. (Dedi ki): Bize Ma’mer, Hemmam b. Münebbih’ten naklen haber verdi. Hemmam: Bize Ebu Hureyre’nin, Resûlullah (s.a.v)den rivayet ettikleri şunlardır… diyerek bir takım hadisler nakletmiştir. Onlardan biri de şudur: Resûlullah (s.a.v): “Allah (Azze ve Celle) Âdem’i kendi suretinde yarattı. …” buyurdular.

Kur’an;

Kur'an / İhlâs Suresi:
4. Ve O'nun bir dengi olmadı (olamaz).
Kur'an / Şura Suresi:
11. Göklerin ve yerin yaratanı, size kendinizden eşler yarattı. Davarlardan da çiftler. Bu suretle çoğalmanızı sağlıyor. O'nun benzeri hiç bir şey yoktur. Ve O, Semî' (herşeyi işiten)dir, Basîr (hakkıyla gören)dir.
Kur'an / Zuhruf Suresi:
15-Kullarından bazılarını ALLAH'ın parçası saydılar.Bu insanlar apaçık kafirdir.
--Mustafa Kazım--


Bu konu, gerçekten düşündürücüdür. Çünkü söz konusu, kafadan atma değil...

Facebook Hesabınızla yorum yapabilirsiniz
Resim
Kullanıcı avatarı
QueN
Sanatkâr
Sanatkâr
Mesajlar: 279
Kayıt: 09 Şub 2013, 13:51

Cevap: Allah insanı kendi suretinde mi yaratmıştır?

Mesajgönderen QueN » 10 Şub 2013, 21:21

Allah insanı kendi suretinde mi yarattı?

Tevrat a göre : Evet.
İncil e göre : Evet.
Kütübü Sitteye göre: Evet.
Kur'an-ı Kerime göre:HAYIR..


Aslında hepsine göre hayır ama 3 kitap değiştirildiği için evet olmuş...


Paylaşım için teşekkürler......
Resim
[img=center]http://img451.yukle.tc/images/3521banner-yapma.jpg[/img]
Resim

Her İmzaya Bir Hadis-i Şerif
Hayır büyüklerinizle beraberdir..
Kullanıcı avatarı
Simyacı
Vatandaş
Vatandaş
Mesajlar: 21
Kayıt: 13 Şub 2013, 14:31

Cevap: Allah insanı kendi suretinde mi yaratmıştır?

Mesajgönderen Simyacı » 13 Şub 2013, 14:52

Konuyu açan kardeşimin belli ki bunu paylaşırken bu konuda bilgisi az ve bizleri bilgilendirmek için yaptı. Sağolsun fakat üstümüze düşen bizce hakikat olanı vurgulamaktır.
Bunu yazmak fitne sebebidir. İncil ve tevrat tamam çünkü muharreftirler. Fakat oraya kütüb-i sitte yazmışsın ki onlarla aynı kategoride değil bu bir hadis kaynağıdır ve SAHİHdir. kuran nasıl vahiyse nebi hadisleri de vahiydir zira ALLAH(CC) rasulullah için ; "O kendiliğinden konuşmaz "buyurmaktadır.
oradaki hadisler sahihdir. İman edilmesi gerekir. Konuya açıklık getirmek için Büyük alîm ve velî İmam-ı Rabbani (kuddise sirruh) Mektubatından bu bölümle ilgili buyurduklarını paylaşmak istiyorum :
"Bir şeyin sureti, onun halifesidir, vekilidir. Bir şey onun suretinde yaratılmazsa, onun halifesi olamaz. Halife olmaya yakışmayan, emanet yükünü taşıyamaz. Sultanın hediyelerini, ancak onun vasıtaları taşır. Ahzab suresinin (Emaneti göklere ve yere ve dağlara bildirdik, yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi) mealindeki 72. âyetinde anlaşılıyor ki, insandaki kemaller, Vücub mertebesinin kemallerinin suretleri, görüntüleridir. İnsandaki kemallerin, Vücub mertebesindeki kemallere yalnız isimleri benzemektedir. Bunun içindir ki, hadis-i şerifte, (Allahü teâlâ, Âdem'i kendi suretinde yarattı) buyuruldu. Çünkü insanın nefsinde bulunan her şey, birer surettir, görüntüdür. Bu suretlerin hakikati, aslı, Vücub mertebesindedir. İnsanın halife olmasının inceliği buradan anlaşılmaktadır; çünkü bir şeyin sureti, o şeyin halifesidir, vekilidir. Zındıklar ve Allahü teâlâya madde diyen kâfirler, burada çok yanıldılar. Allah'ı insan suretinde sandılar. İnsanlarda olduğu gibi organları, duygu aletleri var dediler. Böylece, çok kimseleri de saptırdılar. Müteşabihat âyet-i kerimeler de böyledir. Âl-i İmran suresinin (Bu âyetlerin bildirdiklerini yalnız Allah bilir) mealindeki 7. âyet-i kerimesi gösteriyor ki, müteşabih olan âyet-i kerimeler, gösterdiklerinden başka şeyleri bildirmektedir. Ulema-i Rasihin denilen derin Ehl-i sünnet âlimlerine de, bu başka bilgiler ihsan olunmuştur. Bunun gibi, gaybı yalnız Allahü teâlâ bilir. Peygamberlerin yükseklerine bu bilgisinden ihsan etmektedir." (1/312)
"Nasıl rahat edeyim ki, Sûr sahibi boruyu ağzına almış cepheye dönmüş ve kulağını dikmiş, ne zaman üfleme emri geleceğini beklemektedir."
Cenâb-ı Risâlet-penâh sallallahu aleyhi ve sellem
Kullanıcı avatarı
SuâL
Hükümdar
Hükümdar
Mesajlar: 2168
Kayıt: 20 Kas 2011, 14:08

Cevap: Allah insanı kendi suretinde mi yaratmıştır?

Mesajgönderen SuâL » 13 Şub 2013, 18:46

Her farklı görüş, sana göre fitne sebebi gibi gelebilir. Ama amaç, hakikati öğrenmektir. Bu paylaştığım şeydeki yazılar bana ait değil. Gördüğüm bir yerden paylaştım. Ama bilgisi az derken; tanımadığın birisi hakkında ''yorum'' yaptığının farkındasındır ve tıpkı benim seni tanımadığım gibi. Kütüb-ü Sitte'ye tamamen güvenilemez. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Eğer sen de tamamen karşı olsaydın benim söylediğime; ''İslâmda Zina Cezası ve Recm'' başlığındaki konuya da cevap verirdin sanırım. Kütüb-ü Sitte'de Kur'an'ın eksik olduğunu söyleyen hadisler var. Bu apaçık bir yanlışlık demektir. Sened yönünden sahihlik her halükarda kabul edilecekse; Kur'an'ın da tahrif olduğuna inanmamız lazım. ''Onu biz indirdik ve biz koruyacağız.'' ayeti boşa gider. Hadisin kanıt derecesi Kur'an'a göre daha geridedir. Önce Kur'an sonra sünnet/hadis kanıt derecesi taşır. Kur'an'ın ''6236'' ayeti de lafzî olarak mütevatir derecesinde bugüne kadar ulaşmıştır. Peki kaç tane hadis, böyle ulaştığına kanaat var? Bazı alimlere göre sadece bir tane lafzî mütevatir vardır: O da ''Kim benim hakkımda yalan bir hadis uydurursa, cehennemdeki yerini hazırlayındır.'' Mana olarak mütevatir de çoktur. Kütüb-i Sitte'de her hadise katılmak mümkün mü?

“Namaz kılan bir adamın önünden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namazı bozulur” (Buhari 8/102; Hanbel 4/86).

“Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmesini emreden ayet, Ayşe`nin döşeğinin altındaki sahifede yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Ayşe onun defin işlemleriyle meşgul iken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sahifeyi yedi ve böylece taşlama cezası Kuran`dan çıktı; ama hükmü devam ediyor” (İbni Mace 36/1944; Hanbel 3/61; 5/131, 132, 183; 6/269).
“Keçinin yemesi sonucu Kuran`dan çıkan taşlama ayetini Ömer Kuran`a tekrar sokmak istedi; ancak halkın dedikodusundan korktuğu için cesaret edemedi” (Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 8/1431; Ebu Davut 41/1; Itkan 2/34).
“Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim” (Buhari 63/27).
Bu iki hadise dikkat. Zıtlaşma var.
“Peygamber hiç bir vakit ayak üstünde işemedi” (Hanbel 4/196; 6/136, 192, 213).
“Peygamberin ayak üstünde işediğini gördüm” (Buhari 4/60, 62; Hanbel 4/246; 5/382, 394).
Hadisi alternatif kaynak olarak görenler (hüküm çıkarmak için.. vs) bir de şu aşağıda ki hadislere baksınlar lütfen.
“Ömer, peygamberden, halkın doğru yoldan sapmamaları için kendisine birşeyler söyleyip yazmasını istediğinde; Peygamber: `Allah`ın Kitabı bize yeter` dedi” (Buhari İtisam 26, İlim39, Cenaiz 32, Merza 17; Müslim Cenaiz 23, Vasaya 22).

Sen konuyu güzel bir yerinden yakalamışsın. Kadir Mısıroğlu der ki: ''İnsan, iki şey dışında; Allah'ın bütün sıfatlarından bir parça almıştır. Bekâ ve Halik(yaratma). Bu iki şey dışında, insan Allah'tan her sıfatı almıştır. Böyle bir şeye karşı değilim... Hatta taraftarıyım. Benim karşı olduğum şey; vahdet-i vücûdun bunu kaynak alması ve böyle anlaşılması daha çok... Muhyiddin İbn Arabî'ye göre; her şey Allah'tır ve Allah her şeydir. Allah bilhassa putlardadır. Tarzında görüşleri var ki; Muhyiddin İbn Arabî, tasavvufun ilk sistemcisi kabul edilir. Zâhire çok ters gelecek her şey için; tasavvufçulara ''Bir bildiği vardır.'' demekten, onları sorgulanamaz hale getirdik. İmam-ı Rabbanî Hazretleri bu konunun dışında. Meseleye her zaman düzgün yakalaşan birisidir. Ayrıca hadiste; Vurmayın yerine Yüze vurmayın şeklindeki kısmı benim ilgimi çekti.
Bu konuda bir fikrin var mı?
Resim
Kullanıcı avatarı
Simyacı
Vatandaş
Vatandaş
Mesajlar: 21
Kayıt: 13 Şub 2013, 14:31

Cevap: Allah insanı kendi suretinde mi yaratmıştır?

Mesajgönderen Simyacı » 13 Şub 2013, 20:10

Ahî farklı görüş fitne sebebidir demedim ben. cumhurun görüşüne zıt bir görüş ve ulemanın ihtilaflı olduğu meselelerde durmak fitnedir dedim ki hala arkasındayım bunu ben demiyorum ehl-i sünnet alimleri diyor. burayı netleştirmemiz lazım öncelikle.Amaç tabi ki hakikati öğrenmektir.
Birbirimizi yazdıklarımız ve paylaştuklarımız dışında tanıma olanağımız yok zaten. Ben de doğal olarak seni yazdıkların ve paylaştıkların üzerinden değerlendirdi. Dediğim gibi keşke yazının altına kendi görüşüsünü de ekleseydin de senin katılıp katılmadığına göre yorum yapsaydık. İslamda sükut onaydır sende bişe yazmadığına göre o yazıya katıldığın anlamına gelir , diyerek yorum yaptım.
İslamda zina ve recm yazısını okuyama fırsatı bulamadığım için yazamadım baska bi sebebi yok. Kütübü sitte meselesine gelince ben sizinle aynı düşünmüyorum. Kütübü sitte müslümanların Kurandan sonraki kapı gibi sağlam Resulullahın sözleridir. Nureddin yıldız hocayı takip ediyorsunuz sanırım , hocanın bu konuyla ilgili sohbetlerini dinlerseniz istifade edersiniz inşallah. Takip ettiğiniz baska hocalar varsa onlarla ilgili de videolar ve yazılara yönlendirebilirim.
Kütübü sittede Kuranın yanlış olduğuna dair hadisler var demişsiniz bunlardan 5 tanesini rica etsem söyleyebilir misiniz şayet varsa.
Malesef son zamanlarda ümmet arasında hadsilere itimat etmeme güvensizlik arttı. Sünnetsiz/hadissiz din dolayısıyla kuran olmaz. Toplum olarak bunu anlamamız lazımdır. Hadisin kanıt derecessi Kurana göre daha geriden gelir demişsiniz doğrudur bunu inkar eden birisi yok zaten. Ayrıca Kuranla hadis kitaplarını bir tutma çabasındada değilim. Dikkatinizi çekerim hadis değil hadis kitaplarını ! çünkü hadis ile kuran aynıdır. ikiside Resulussekaleynin mübarek dudaklarından dökülmüştür fakat birisiyle direk aeml edilir yani kuranla.
Bi kaç tane cımbızlama yöntemiyle hadis seçmişsiniz siz mi seçtiniz interntten mi buldunuz bilmiyorum ama , sizinle hadislerin tahliline girmeyeceğim çünkü ikimizinde bu konuda bilgisi oldugunu feraset sahibi oldugumuuzu düşünmüyorum. usulü hadis üzerinde icazetimiz yok :)
Nureddin hocanınm üstadı büyük bir muhaddistir isterseniz bu konuyu bir de hocdaya danışın
Fakat şunu sormaktan kendimi alamam. Bana Kütübü sitteden öyle uydurma hadis söyleyin ki ben onunla itikat ediyor oliyim :) lütfen bana 3 5 tane böyle hadis söyleyin.
Amacım kişisel bişeler degil farkındayım konu kişisel sohbete dönuyor fakat amacım müminlerin zaten arastırmaktan yoksun oldugu su ahir zamanda akıllarını karıstırmaya engel olmaktır. Kütüb-i sitteyi saymaktan aciz olan kişilere ne diye bu hadis uydurma şu hadis degil denilsin ki? bunun altına kasıt aranır.
Vahdet-i vücut ve şeyh-i ekber muhyiddin ibn-i Arabi(kuddise sirruh) gelince , ki bu konu hakkında detaylıca konuşabiliriz, Kendisi ilk mutasavvıflardan değildir :) öncelikle bunu belirtmek isterim. ondan önce bir çok mutasavvıf gelmiştir. Haris el muhasibiler hasanı basriler gibi mutasavvıflar bile tabiibndendir bildiğiniz üzere.
vahdet-i vücut konusundada aynı yolu izliyorsunuz. Evet ortada bir keşif hatası var, doğrudur. Zaten imam-ı rabbanikuddise sirruh gibi zatlar bu yanlışı görmus ve söylemişlerdir. Ancak demek istedigimde budur bizim düzeltme hakkımız yoktur biz imamı-ı rabbani degiliz. ayrıca Muhyiddin ibn arabinin keşfi kendini bağlar. keşifle amel edilmez keşfi göreni ilgilendirir. Tasavvufun içinde onca konu dururken Vahdet-i vücut ve şuhud tartırmaları yersizdir.
Niçin imam-ı Rabbani imam-ı Gazali Şah-ı nakşibend , Ahmed er Rufai gibi bir çok ehl-i tarik zat varken Muhyiddin ibn arabide takılınır anlamış da degilim.
velhasılı.. İnşallah toplumda yanlış bilinen özellikle uydurma hadis vs gibi konulardaki yanlısları sizin bu konuyu açmanızla düzeltmeye vesile oluruz:) paylaşım için teşekkürler..


-- Mesaj kirliliği önlenmiştir. Çrş 13 Şub 2013 12 saat içinde arka arkaya mesaj yazmak yasaktır! --

[color=#4080FF]Ayrıca hadiste; Vurmayın yerine Yüze vurmayın şeklindeki kısmı benim ilgimi çekti.Bu konuda bir fikrin var mı? demişsin.
İslam’da yüze vurmak mekruh sayılmıştır. O bahsettiğiniz hadislerin dışında şunlar vardır:

Ebu Said el-Hudrî’nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Biriniz kardeşiyle kavga ederse, yüzüne vurmaktan sakınsın.”(Mecmau’z-Zevaid, 8/106).

Aslında her canlının en şerefli yeri yüzüdür. Bu sebepledir ki, yalnız insanların değil, hayvanların yüzüne vurmayı yasaklayan rivayetler de vardır.

Hz. Cabir, “Resulüllah bizi yüzü damgalamaktan ve yüze vurmaktan sakındırdı.”(Müslim, Libas, 106).

Yine Hz. Cabir’in bildirdiğine göre, bir gün Hz. Peygamber (a.s.m), yüzü damgalanmış bir eşeği görünce, “Bunun yapana lanet olsun.” diyerek tepki gösterdi. (Müslim, Libas, 107).
yani Allah'a benzeme kısmı yok bu hadislerde. Bunları seçmemiz orta yollu olur. /color]
"Nasıl rahat edeyim ki, Sûr sahibi boruyu ağzına almış cepheye dönmüş ve kulağını dikmiş, ne zaman üfleme emri geleceğini beklemektedir."
Cenâb-ı Risâlet-penâh sallallahu aleyhi ve sellem
Kullanıcı avatarı
SuâL
Hükümdar
Hükümdar
Mesajlar: 2168
Kayıt: 20 Kas 2011, 14:08

Cevap: Allah insanı kendi suretinde mi yaratmıştır?

Mesajgönderen SuâL » 13 Şub 2013, 20:27

Muhyiddin İbn Arabî'nin tasavvufu sistemleştiren ilk kişi olduğunu söyledim. Yoksa tasavvufun Hasan-el Basri'ye gittiğini biliyorum. Ondan önce de zühd kavramı vardı. Ki zühd kavramını da Ömer Bin Abdülaziz bir ara tekrar zirvelere çıkarmıştır. İmam Gazali, Şah-ı Nakşibend gibi alimleri niye görmezden geleyim? Alimlerin hepsi bir çiçek. Hepsinden bal almak gerek.
Kütüb-ü Sitte'nin en sağlam hadis otoritesi olduğunu biliyorum. Zaten onu ortadan kaldırınca da hadise dair çok şey kalmaz. Tıpkı Ebu Hureyre'ye de aynı şey yapıldığı gibi. Onu ortadan kaldırınca bir şey kalmaz neredeyse. Kur'an'da şu eksikti, şu yoktu, kayboldu gibi hadisler kabul edilebilir mi? Benim takıldığım nokta bu. Güzel güzel sözler paylaşınca herkes beğeniyor. İş gerçeğe geldi mi çoğu kişi bir başka oluyor. Yoksa, Kütüb-ü Sitte'dekilere niye karşı olayım ben? Bir söz, gerçekten Peygambere aitse zaten o, Kur'an'la eş değerdir. O yüzden rivayet açısını değerlendirdim. Çünkü:

NECM-3: O, hevadan (Nefsine göre, Yani, kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz
NECM-4: O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.
NECM-5: Onu, mühtiş kuvvetleri olan biri (Vahiy meleği olan cebril )öğretti
Resim
Kullanıcı avatarı
Simyacı
Vatandaş
Vatandaş
Mesajlar: 21
Kayıt: 13 Şub 2013, 14:31

Cevap: Allah insanı kendi suretinde mi yaratmıştır?

Mesajgönderen Simyacı » 13 Şub 2013, 20:35

Ayrıca hadiste; Vurmayın yerine Yüze vurmayın şeklindeki kısmı benim ilgimi çekti.Bu konuda bir fikrin var mı? demişsin.
İslam’da yüze vurmak mekruh sayılmıştır. O bahsettiğiniz hadislerin dışında şunlar vardır:

Ebu Said el-Hudrî’nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Biriniz kardeşiyle kavga ederse, yüzüne vurmaktan sakınsın.”(Mecmau’z-Zevaid, 8/106).

Aslında her canlının en şerefli yeri yüzüdür. Bu sebepledir ki, yalnız insanların değil, hayvanların yüzüne vurmayı yasaklayan rivayetler de vardır.

Hz. Cabir, “Resulüllah bizi yüzü damgalamaktan ve yüze vurmaktan sakındırdı.”(Müslim, Libas, 106).

Yine Hz. Cabir’in bildirdiğine göre, bir gün Hz. Peygamber (a.s.m), yüzü damgalanmış bir eşeği görünce, “Bunun yapana lanet olsun.” diyerek tepki gösterdi. (Müslim, Libas, 107).
yani Allah'a benzeme kısmı yok bu hadislerde. Bunları seçmemiz orta yollu olur.
"Nasıl rahat edeyim ki, Sûr sahibi boruyu ağzına almış cepheye dönmüş ve kulağını dikmiş, ne zaman üfleme emri geleceğini beklemektedir."
Cenâb-ı Risâlet-penâh sallallahu aleyhi ve sellem

Sosyal Medya'da Paylaş

     

“Sorular - Cevaplar” sayfasına dön